(ZIng) - Tuy nhiều chi tiết trên trang phục không hoàn toàn giống y như trong game, nhưng phải công nhận đây là bộ cosplay Blue Wolf tuyệt vời nhất.