- Sau một thời gian dài mải mê với tiệc tùng, ma túy và scandal tình cảm, có vẻ như "cô gái lắm chiêu" đã bắt đầu trở lại với những với những ý định nghiêm tức hơn trong công việc.