Ngày 12.11, ông Hoàng Việt - Phó TGĐ Cty cổ phần Lilama 45.3 - cho biết: Sáu tháng cuối năm 2006, Cty CPH tạo tăng trưởng đột biến, doanh thu tăng so với 6 tháng đầu năm 5 lần, lợi nhuận tăng 15 lần.