(CATP) Tờ New York Times tuần trước có bài viết với dòng tít lớn “Is Israel Preparing to Bomb Iran?” (Israel chuẩn bị ném bom Iran?), trong đó “tiết lộ” “câu chuyện về một cuộc diễn tập quân sự lớn” Israel đã thực hiện trong...