Từ ngày 24/6/2010, Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank) bắt đầu phát hành kỳ phiếu ghi danh ngắn hạn bằng USD, lãi suất cao nhất lên tới 5,15%/năm.

Mệnh giá tối thiểu của kỳ phiếu này là 500 USD với lãi suất cao nhất lên đến 5,15%/năm, kỳ hạn 364 ngày, trả lãi cuối kỳ. Sở hữu kỳ phiếu LienVietBank, khách hàng có thể cầm cố, chiết khấu hoặc chuyển nhượng lại cho người thứ ba ngay khi có nhu cầu phát sinh. Cũng trong ngày 24/6, LienVietBank điều chỉnh lãi suất cho các sản phẩm tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn trên toàn hệ thống. Theo đó, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất là 11,5%/năm đối với VND và 5,25%/năm đối với USD (đối với kỳ hạn gửi từ 24 tháng trở lên). Lãi suất 5,25%/năm đối với tiết kiệm USD nói trên của LienVietBank cũng là mức cao nhất trên thị trường ở thời điểm này.