Viện Vật lý địa cầu thông tin, trong 10 ngày qua, trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Thanh Hóa đã liên tiếp xảy ra 4 trận động đất có độ lớn từ M = 2.6 đến M = 3.4.

Lien tiep xay ra 4 tran dong dat - Anh 1

Cụ thể, từ ngày 15-24/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 3 trận động đất. Vào hồi 15 giờ 42 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 24/10 tức 22 giờ 42 phút 26 giây (giờ Hà Nội) một trận động đất có độ lớn M = 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.229 độ vĩ Bắc, 107.897 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, vào hồi 01 giờ 32 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 15/10 tức 08 giờ 32 phút 00 giây (giờ Hà Nội) một trận động đất có độ lớn M = 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.939 độ vĩ Bắc, 107.598 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Cùng ngày, vào hồi 01 giờ 21 phút 00 giây (giờ GMT) tức 08 giờ 21 phút 00 giây (giờ Hà Nội) một trận động đất có độ lớn M = 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.528 độ vĩ Bắc, 107.871 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, vào hồi 11 giờ 00 phút 35.2 giây (giờ GMT) ngày 20/10 tức 18 giờ 00 phút 35.2 giây (giờ Hà Nội) một trận động đất có độ lớn M = 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (19.926 độ vĩ Bắc,105.342 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 15 km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất trên.