Game4V.com - Vào thời điểm 0h ngày hôm nay tức 12/11/2013, mùa giải thứ 3 của Liên Minh Huyền Thoại đã đến hồi kết thúc, chế độ đánh xếp hàng được khóa lại cho đến sáng nay để tổng kết lại thành tích của mỗi người chơi và trao thưởng đầy đủ đến từng người.

Game4V.com - Vào thời điểm 0h ngày hôm nay tức 12/11/2013, mùa giải thứ 3 của Liên Minh Huyền Thoại đã đến hồi kết thúc , chế độ đánh xếp hàng được khóa lại cho đến sáng nay để tổng kết lại thành tích của mỗi người chơi và trao thưởng đầy đủ đến từng người.

Người người, nhà nhà đều háo hức chờ đón ngày hôm nay, ngày phần thưởng được phát đến tay người chơi gồm có: biểu tượng anh hùng, khung, huy hiệu mời chơi, mắt vinh quang và hơn nữa là trang phục elise vinh quang.

Chúng ta cùng điểm qua phần thưởng theo thứ tự từ thấp đến cao nhé:

Bậc Đồng

Biểu tượng đồng mùa 3

Bậc Bạc

Biểu tượng bạc mùa 3

Khung bạc

Khung bạc màn hình load game

Bên cạnh đó tất cả người chơi bậc Bạc trở lên sẽ được tặng Mắt Vinh Quang vĩnh viễn.

Bậc Vàng

Biểu tượng vàng mùa 3

Khung vàng

Khung vàng màn hình load game

Đặc biệt tất cả người chơi có bậc Vàng trở lên sẽ được nhận bộ trang phục giới hạn Elise Vinh Quang.

Tự động tấn công

Q

W

E

Một điều thú vị hơn cho những người chơi đạt bậc Vàng trở lên là mỗi khi họ mời bạn bè vào phòng chơi sẽ có hiện một huy hiệu tùy theo bậc của họ.

Bậc Bạch Kim

Biểu tượng bạch kim mùa 3

Khung bạc kim

Khung bạch kim màn hình load game

Bậc Kim Cương

Biểu tượng kim cương mùa 3

Khung kim cương

Khung kim cương màn hình load game

Bậc Thách Đấu

Biểu tượng thách đấu mùa 3

Khung thách đấu

Khung thách đấu màn hình load game

Những cập nhật mới nhất sẽ được Hội đồng Liên Minh cập nhật và thảo luận với các bạn tại trang tiền mùa giải .

Game4V's Esport News

Shukio