Ngày 28/5, cựu Thủ tướng Pakixtan Nawaz Sharif nói rằng liên minh cầm quyền ở Pakixtan đã thỏa thuận hạ bệ Tổng thống Pervez Musharraf, nhân vật được Mỹ ủng hộ.