Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 đã kêu gọi cộng đồng thế giới tăng cường Luật Vũ trụ quốc tế để thúc đẩy việc sử dụng hòa bình khoảng không vũ trụ và ngăn chặn nguy cơ quân sự hóa khoảng không vũ trụ.

Đại diện nhiều nước thành viên Liên hợp quốc cảnh báo các hiểm họa sử dụng sức mạnh hạt nhân trên vũ trụ với chạy đua vũ trang trên vũ trụ và hiểm họa từ những mảnh vỡ của các tàu vũ trụ và các thiên thạch. Ủy ban khoảng không vũ trụ của Liên hợp quốc đã đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện Luật Vũ trụ quốc tế và xây dựng các hiệp ước đầu tiên về vũ trụ. Là cơ quan thường trực duy nhất của Liên hợp quốc chuyên trách các vấn đề sử dụng hòa bình khoảng không vũ trụ, ủy ban đã thành công trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế và là diễn đàn xúc tiến những thành tựu hợp tác trong bối cảnh ngày càng nhiều nước, tổ chức quốc tế, và các thực thể cá nhân khai thác khoảng không vũ trụ. Đại diện nhiều nước lo ngại những kẽ hở có thể có trong các hiệp định chủ chốt về vũ trụ hiện hành, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nước không phê chuẩn những văn bản pháp lý này. Liên hợp quốc kêu gọi các nước chưa phê chuẩn bốn hiệp ước và hiệp định vũ trụ cần sớm phê chuẩn, còn các nước đã phê chuẩn cần đưa những văn bản pháp lý quốc tế này vào khuôn khổ luật quốc gia để thực hiện đa phương các công cụ pháp lý quốc tế hiện hành liên quan các hoạt động vũ trụ. Tuy nhiên, đại diện nhiều nước nhấn mạnh với sự phát triển công nghệ mới cùng với tiến trình mạnh mẽ thương mại hóa và tư nhân hóa hoạt động vũ trụ, khuôn khổ pháp lý về hoạt động vũ trụ cần được chi tiết hóa hơn nữa để hoạt động vũ trụ không tác động tiêu cực đến tinh thần hợp tác và lòng tin giữa các nước. Ủy ban khoảng không vũ trụ của Liên hợp quốc cần đảm bảo rằng các nước đang phát triển được hưởng công bằng lợi ích từ việc sử dụng hòa bình khoảng không vũ trụ và công nghệ vũ trụ, đặc biệt trong các lĩnh vực cảnh báo sớm thiên tai, quản lý thảm họa, hàng hải, hàng không, thăm dò địa chất./. (TTXVN/Vietnam+)