Ngày 12/11, Liên hợp quốc đã kêu gọi chính phủ các nước tăng cường nỗ lực nhằm đạt được một hiệp định quốc tế về hạn chế sử dụng thủy ngân, một kim loại độc hại gây ô nhiễm môi trường.