Hôm nay 24/3, tại huyện Thanh Sơn, UBND tỉnh Phú Thọ khai mạc Liên hoan văn nghệ dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ lần thứ II năm 2011.

- Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam” gắn với chương trình “Du lịch về cội nguồn” năm 2011 của ba tỉnh Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai. Tại liên hoan lần này, có các tiết mục nghệ thuật như diễn tấu cồng chiêng, đâm đuống, chạm ống, dân ca, dân vũ, diễn xướng dân gian... Trong đó, nổi bật là các tiết mục trình diễn khèn, kèn lá, đàn môi, múa rùa, múa chuông, múa Tết nhảy, múa cấp sắc, hát giang, hát ví, hát ru, sênh tiền, hát sình ca... của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn Phú Thọ như: Mường, Dao, Mông, Cao Lan. Nội dung của các tiết mục nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi công cuộc đổi mới đất nước, cuộc sống và tình yêu quê hương, đất nước. Liên hoan nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tăng cường đại đoàn kết các dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp để phát hiện, thống kê các giá trị văn hóa phi vật thể mang đậm bản sắc của các dân tộc thiểu số vùng đất Tổ để phát huy và bảo tồn; góp phần quảng bá tiềm năng văn hóa, phát triển du lịch... Trương Văn Quân