Nhìn vào chương trình của liên hoan phim (LHP) năm nay tôi vô cùng sửng sốt. Chỉ có thể thốt lên: Một LHP với những hoạt động nghèo nàn hơn bao giờ hết!