TT - (lần 7-2007) khai mạc chiều nay 10-10, tại hội trường NVH Phụ nữ TP.