Nhân viên phục vụ lao xuống đường chào mời, nhưng nhiều quán thịt chó nổi tiếng ở khu Nhật Tân, Kim Ngưu, Đặng Tiến Đông... lèo tèo vài khách.