Hôm nay (17.11), Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ gặp mặt nhân kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống của Liên hiệp (17.11.1950 * 17.11.2016).

Lien hiep cac to chuc huu nghi Viet Nam ky niem 66 nam Ngay truyen thong - Anh 1

Đồng chí Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ngày 17.11.1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Từ đó, ngày này đã trở thành Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và kêu gọi đầu tư, bộ máy tổ chức của Liên hiệp đã không ngừng được củng cố, hoạt động của các tổ chức thành viên liên tục được đổi mới.

Hiện nay, Liên hiệp có quan hệ, hợp tác với hơn 1.000 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 15 năm qua, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giải ngân trên 3,5 tỉ USD cho cho hàng chục nghìn chương trình/dự án xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, hạ tầng y tế giáo dục và liên quan tới biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Với tiền thân là một số các tổ chức hữu nghị, ủy ban đoàn kết, ủy ban hòa bình, hiện nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có 113 tổ chức thành viên (trong đó 64 Hội trung ương và 49 Liên hiệp địa phương) và hàng trăm chi hội hữu nghị ở các tỉnh, thành, cơ quan, tổ chức trung ương. Tổ chức và đội ngũ đối ngoại nhân dân của Liên hiệp ngày càng mở rộng và phát triển.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đồng chí Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, trong những năm qua Liên hiệp hữu nghị đã có bước phát triển mạnh mẽ, có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc nói chung, chủ yếu trên các lĩnh vực sau: Mở rộng, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ đối ngoại; Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; Tăng cường công tác phi chính phủ nước ngoài; Củng cố, phát triển tổ chức. Liên hiệp hữu nghị cũng đúc rút những bài học kinh nghiệm về công tác đối ngoại nhân dân, về cơ chế, về phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” và bài học về xây dựng lực lượng.

Đồng chí Đôn Tuấn Phong cũng cho biết 4 trọng tâm công tác của Liên hiệp hữu nghị trong thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục củng cố, mở rộng, phát triển các mô hình hoạt động hiệu quả đã có đối với mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại; và phát triển tổ chức Liên hiệp, đào tạo đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân kế thừa sự nghiệp đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Liên hiệp nhấn mạnh: “Với truyền thống và bài học kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, với ý thức trách nhiệm trước đất nước và nhân dân, toàn thể lãnh đạo, cán bộ Liên hiệp trung ương và các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam quyết tâm phát huy tinh thần “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” để tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới với nội dung “hòa bình, hữu nghị, hợp tác, hội nhập”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam”.

Thảo Nguyên