Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2016...

Lich tra co tuc cua doanh nghiep niem yet tu 24-31/10 - Anh 1

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu PVC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2016.

* Ngày 24/10/2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 25/10/2016, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí - Công ty Cổ phần (mã PVC-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

* Ngày 25/10/2016, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) thanh toán cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 26/10/2016, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 (mã TV1-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng).

* Ngày 27/10/2016, Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (mã ASA-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 1,05%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 105 đồng).

* Ngày 28/10/2016, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 28/10/2016, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX (mã VMD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 28/10/2016, Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (mã MNC-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 28/10/2016, Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP (mã NHP-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 1,89%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 189 đồng).

* Ngày 28/10/2016, Công ty Cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Bắc (mã PCN-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 28/10/2016, Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (mã L35-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 31/10/2016, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã VPH-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 31/10/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã NCT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).

* Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (mã S12-HNX) thông báo việc thay đổi lần thứ 3 về ngày thanh toán cổ tức năm 2011 bằng tiền của cổ phiếu S12 (ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2014) sang ngày 31/10/2016 thay vì ngày 31/3/2016 do việc thu tiền từ các công trình đã và đang thi công của công ty chưa đạt được kế hoạch như dự kiến, do đó, nguồn tiền để Công ty Cổ phần Sông Đà 12 thực hiện chi trả cổ tức năm 2011 chưa được đầy đủ.

* Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 (mã TS4-HOSE) thông báo về việc điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức năm 2015 của cổ phiếu TS4 sang ngày 31/10/2016 thay vì ngày 30/9 do Công ty có một số việc phát sinh ngoài kế hoạch nên chưa sắp xếp được nguồn tài chính. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/2/2016.

Hà Anh