Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 9/2015...

Lich tra co tuc cua doanh nghiep niem yet tu 21-30/9 - Anh 1

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VGP trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 9/2015.

* Ngày 21/9/2015, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 24/9/2015, Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 24/9/2015, Công ty Cổ phần Cảng rau quả (mã VGP-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 1/2015 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 25/9/2015, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã DMC-HOSE) trả cổ tức còn lại của năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 25/9/2015, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 25/9/2015, Công ty Cổ phần Long Hậu (mã LHG-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 25/9/2015, Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (mã FDC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 33%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 3.300 đồng).

* Ngày 25/9/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM (mã CII-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu. Trong đó: cổ tức còn lại năm 2014: 2%, tạm ứng cổ tức năm 2015: 8%. (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 29/9/2015, Công ty Cổ phần pin Ắc quy niềm Nam (mã PAC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 29/9/2015, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 29/9/2015, Công ty Cổ phần pin Ắc quy niềm Nam (mã PAC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 29/9/2015, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 30/9/2015, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (mã MBB-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2015 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 30/9/2015, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (mã LDP-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 30,3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.030 đồng).

* Ngày 30/9/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2015 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 30/9/2015, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

* Ngày 30/9/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 1.89%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 189 đồng).

* Ngày 30/9/2015, Công ty Cổ phần thủy sản số 04 (mã TS4-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 30/9/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (mã TKC-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

* Ngày 30/9/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (mã HHS-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 30/9/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2015 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (mã SDE-HNX) thông báo việc thay đổi lần 5 thời gian chi trả cổ tức năm 2011 và năm 2012 bằng tiền của cổ phiếu SDE sang ngày 30/9/2015 thay vì ngày 31/3/2015 do hiện nay, nguồn chi trả cổ tức của công ty phụ thuộc vào nguồn thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành từ phía chủ đầu tư.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại việc thanh toán từ phía chủ đầu tư chậm hơn so với dự kiến và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để giải ngân, do đó đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch chi trả cổ tức của Công ty.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (mã S12-HNX) thông báo việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2011 bằng tiền của cổ phiếu S12 sang ngày 30/9/2015 thay vì ngày 31/3/2015 như đã thông báo do tình hình thu vốn của công ty đang gặp nhiều khó khăn nên công ty chưa thu xếp được vốn để trả tiền cổ tức theo đúng thời hạn như đã thông báo.