Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 11/2016...

Lich tra co tuc cua doanh nghiep niem yet tu 21-30/11 - Anh 1

Ngày 21/11, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BID-HOSE) đã trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 8,5%/cổ phiếu.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 11/2016.

* Ngày 21/11/2016, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 800 đồng).

* Ngày 21/11/2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BID-HOSE) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 8,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng).

* Ngày 22/11/2016, Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (mã MKP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/11/2016, Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 22/11/2016, Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 24/11/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (mã HHS-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 25/11/2016, Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (mã VGP-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 1/2016 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 28/11/2016, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (mã PSE-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 28/11/2016, Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (mã DCM-HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/1016 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 28/11/2016, Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco (mã DNM-HNX) tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 28/11/2016, Công ty cổ phần Sông Ba (mã SBA-HOSE) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 29/11/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 29/11/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 với tỷ lệ 3,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 350 đồng).

* Ngày 30/11/2016, Công ty cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 30/11/2016, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (mã TKC-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 30/11/2016, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) chi trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 30/11/2016, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (mã HAD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 30/11/2016, Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Nam (mã PGS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Hà Anh