Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2014.

Diễn biến giá cổ phiếu CNG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.

* Ngày 20/1/2014, Công ty cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG -HOSE) thanh toán cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 20/01/2014, Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (mã SDC -HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2013.

* Ngày 20/1/2014, Công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam (mã SSC -HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/1/2014, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ -HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 21/1/2014, Công ty cổ phần Pin ắc quy Miền Nam (mã PAC -HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2013 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được 700 đồng).

* Ngày 22/1/2014, Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ (mã APP -HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 22/1/2014, Công ty cổ phiếu Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (mã FDC -HOSE) chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 22/1/2014, Công ty Cổ phần LILAMA 18 (mã LM8 -HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng/cổ phiếu).

* Ngày 23/1/2014, Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS -HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 23/1/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã HTI -HOSE) trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 23/1/2014, Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã VNR -HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 24/1/2014, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (mã GLT -HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 24/1/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII -HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 24/1/2014, Công ty Cổ Phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO -HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4 -HNX) thông báo thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2011 bằng tiền sang ngày 24/1/2014 thay vì ngày 26/12/2013 như đã thông báo do nguồn tiền thanh toán từ các chủ đầu tư tại các công trình công ty đang thi công chưa thực hiện được.