Trong dòng chảy bất tận của cuộc sống, đôi khi có những sự kiện lịch sử bị xuyên tạc và bị bóp méo. Ấy là những lúc “công lý vẫn đang lẩn trốn”.