* Ngày xưa các cụ viết bằng chữ gì? Chữ quốc ngữ có từ bao giờ và do ai nghĩ ra? Trịnh Đình Cung, Tam Bình, Vĩnh Long