Lịch phát sóng, chiếu phim, chương trình truyền hình hấp dẫn trên kênh Phim Hay ngày 17/11/2014 của Truyền hình An Viên.

Lịch phát sóng kênh truyền hình Phim Hay ngày 17/11/2014 của Truyền hình An Viên:

Thời gian Kênh Chương trình Nội dung

Nguồn: Truyền hình An Viên

BTV