Các cổ phiếu nhà đầu tư cần lưu ý về hoạt động trả cổ tức đầu tháng 10 là C32, VCS, TIG cùng L61 và SBT.

Lich co tuc dau thang 10/2016: C32, VCS, TIG se tra tien mat - Anh 1

Ngày 3/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền của VCS để trả 20% tiền mặt cùng cổ tức bằng cổ phiếu . Cụ thể, tỷ lệ cổ tức băng cổ phiếu là 52.999.251:7.000.749 (100 cổ phiếu sẽ có thêm 13,33 cổ phiếu).

Đây là đợt tạm ứng cổ tức thứ 2 của VCS trong năm nay, trước đó, doanh nghiệp này cũng đã trả 20% tiền mặt cùng cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 100:24,99.

Lich co tuc dau thang 10/2016: C32, VCS, TIG se tra tien mat - Anh 2

Được biết, tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm của VCS vẫn tích cực với lãi thuần gần 300 tỷ đồng.

Cùng với VCS, khoản cổ tức C32 cũng đáng chú ý khi doanh nghiệp này trả 12% tiền mặt. Đây mới là lần tạm ứng cổ tức đợt 1/2016. Năm 2016, công ty đặt mục tiêu là trả 24% còn năm 2015, C32 cũng đã trả 24%.

Trong khi đó, cổ phiếu TIG dù thị giá chỉ trên 6.000 đồng/cổ phiếu cũng cố gắng chi trả 5% tiền mặt cùng với trả thêm cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:1.

Lich co tuc dau thang 10/2016: C32, VCS, TIG se tra tien mat - Anh 3

Trong đầu tháng 10, SBT cùng L61 đều trả cổ phiếu.

MAI HƯƠNG