Cập nhật lịch chiếu phim cuối tuần tại rạp Quốc gia ngày 8 và 9/10/2016...

Lich chieu phim cuoi tuan rap Quoc gia ngay 8 va 9/10/2016 - Anh 1

Thứ 7 ngày 08/10/2016

1

Địa ngục kinh hoàng (4D)
Lost in fear

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30

13:00 13:30 14:00 14:30 15:0015:30

16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

19:00 19:30 20:00 20:3021:00 21:30

2

Mái ấm lạ kỳ của cô Peregrine(3D)
MISS PEREGRINE 'S HOME FOR PECULIAR CHILDREN

09:40 14:00 20:30

3

Mái ấm lạ kỳ của cô Peregrine(2D)
MISS PEREGRINE 'S HOME FOR PECULIAR CHILDREN

11:50 16:10 18:20 22:40

4

Chiến hạm Indianapolis (2D)
USS Indianapolis: Men of Courage

09:50 12:00 14:10 16:20

18:30 20:40 22:50

5

Bóng ma trong gió(2D)
UNDER THE SHADOW

09:00 10:35 12:10 15:20

16:55 20:05 21:40

6

Thảm họa giàn khoan (2D)
DEEPWATER HORIZON

09:50 11:40 13:30 15:20 17:10

19:00 20:50 22:40

7

Huyết chiến (2D)
Call of Heroes

10:00 12:05 14:10 16:15

18:20 20:25 22:30

8

Sài Gòn, anh yêu em (2D)
None

10:00 11:45 15:25

17:10 19:00 22:40

9

Bảy tay súng huyền thoại(2D)
The Magnificent Seven

10:10 12:30 14:50

17:10 19:30 21:50

10

Ánh đèn giữa hai đại dương (2D)
THE LIGHT BETWEEN OCEANS

09:45 13:30 15:40 19:40 21:50

11

Cô hầu gái (2D)
None

13:35 17:50 20:50

12

Tiểu đội cò bay (3D-LT)
STORKS

10:35 15:20 20:05

13

Tiểu đội cò bay (2D-LT)
STORKS

09:00 13:45 18:30 21:40

14

Tiểu đội cò bay (2D-PĐ)
STORKS

12:10 16:55

15

Bố già chịu chơi (2D)
Amateur Night

11:55 13:45 18:30

Chủ nhật ngày 09/10/2016

1

Địa ngục kinh hoàng (4D)
Lost in fear

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30

13:00 13:30 14:00 14:30 15:0015:30

16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

19:00 19:30 20:00 20:3021:00 21:30

2

Mái ấm lạ kỳ của cô Peregrine(3D)
MISS PEREGRINE 'S HOME FOR PECULIAR CHILDREN

09:40 14:00 20:30

3

Mái ấm lạ kỳ của cô Peregrine(3D)
MISS PEREGRINE 'S HOME FOR PECULIAR CHILDREN

11:50 16:10 18:20 22:40

4

Chiến hạm Indianapolis (2D)
USS Indianapolis: Men of Courage

09:50 12:00 14:10 16:20

18:30 20:40 22:50

5

Bóng ma trong gió(2D)
UNDER THE SHADOW

09:00 10:35 12:10 15:20 16:55

20:05 21:40 23:15

6

Thảm họa giàn khoan (2D)
DEEPWATER HORIZON

09:50 11:40 13:30 15:20

17:10 19:00 20:50 22:40

7

Huyết chiến (2D)
Call of Heroes

10:00 12:05 14:10 16:15

18:20 20:25 22:30

8

Sài Gòn, anh yêu em (2D)
None

10:00 11:45 15:25

17:10 19:00 22:40

9

Bảy tay súng huyền thoại(2D)
The Magnificent Seven

10:10 12:30 14:50

17:10 19:30 21:50

10

Ánh đèn giữa hai đại dương (2D)
THE LIGHT BETWEEN OCEANS

09:45 13:30 15:40

19:40 21:50

11

Cô hầu gái (2D)
None

13:35 17:50 20:50

12

Tiểu đội cò bay (3D-LT)
STORKS

10:35 15:20 20:05

13

Tiểu đội cò bay (2D-LT)
STORKS

09:00 13:45 18:30 21:40

14

Tiểu đội cò bay (2D-PĐ)
STORKS

12:10 16:55

15

Bố già chịu chơi (2D)
Amateur Night

11:55 13:45 18:30

Theo Châu Anh (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/lich-chieu-phim-cuoi-tuan-rap-quoc-gia-ngay-8-va-9102016-c29379.html