Điện lực Hai Bà Trưng: Từ 5h-18h: 154 Phố Huế, từ 4-54 và 19- 63 Trần Nhân Tông, từ 41-77 và 54-102 Triệu Việt Vương, từ 19-35 và 20 -54 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 29 - 93 và 30 - 114 Tuệ Tĩnh, Viện Đông y, từ 105-141và 90-118 Bùi Thị Xuân, từ ngõ 14 đến 22 và từ 25-41 Nguyễn Đình Chiểu, 210 Bà triệu, CA quận, từ 19-81 và 74-96 Lê Văn Hưu.