Theo AP, Tổng thống Li-bê-ri-a Giôn-xơn Xơ-líp (Johnson Sirleaf) đã quyết định sa thải hàng loạt bộ trưởng và quan chức chính phủ nước này do không chấp hành yêu cầu quay về nước đối phó với dịch Ê-bô-la. Sắc lệnh của Tổng thống Giôn-xơn Xơ-líp không cho biết có bao nhiêu bộ trưởng và quan chức bị sa thải. Trước đó, bà Giôn-xơn Xơ-líp đã yêu cầu các bộ trưởng và quan chức ở nước ngoài đã nhận được lệnh phải trở về nước trong vòng một tuần kể từ khi ban bố lệnh khẩn cấp quốc gia ngày 6-8 do bùng phát dịch Ê-bô-la. Lệnh triệu hồi này cùng với lệnh cấm rời khỏi Li-bê-ri-a là một phần của tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban bố ngày 6-8 vừa qua.

Nguyên Bình