Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 27-5, theo thông lệ sáu tháng một lần, Hội đồng Bảo an (HĐBA) đã tiến hành thảo luận mở về chủ đề bảo vệ dân thường  trong các cuộc  xung đột vũ trang.