LG vừa gửi lời mời đến các nhà báo cho một sự kiện tại New York vào ngày 1 tháng 5 tới đây, tiếc rằng họ không nói về chi tiết những gì sẽ được giới thiệu. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta cũng đoán được phần nào nội dung khi mà Optimus G Pro đã bán được 500 ngày máy tại quê nhà nhưng mãi chưa được giới thiệu ra thị trường quốc tế, rất có thể lần này sẽ là dịp ra mắt của G Pro phiên bản dành cho thị trường Mỹ.

LG vừa gửi lời mời đến các nhà báo cho một sự kiện tại New York vào ngày 1 tháng 5 tới đây, tiếc rằng họ không nói về chi tiết những gì sẽ được giới thiệu. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta cũng đoán được phần nào nội dung khi mà Optimus G Pro đã bán được 500 ngày máy tại quê nhà nhưng mãi chưa được giới thiệu ra thị trường quốc tế, rất có thể lần này sẽ là dịp ra mắt của G Pro phiên bản dành cho thị trường Mỹ.