Trung âm thầm dùng điện thoại di động ghi hình ảnh "thân mật" với Minh rồi dùng những hình ảnh này yêu cầu cô phải đưa 10 triệu đồng