Ngay trong chuyến hành quân theo một chiếc ô tô vận tải của binh chủng chở khí tài kỹ thuật vào mặt trận, cả người, cả xe đã mấy lần bị bom vùi ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… thế mà tất cả vẫn nguyên vẹn vào tận Lèn Hà...