Nữ diễn viên xinh đẹp của Hàn Quốc vừa có bộ ảnh mới trên tạp chí Marie Claire số tháng 10.

Lee Yo Won dien thoi trang mua Dong sanh dieu - Anh 1

Lee Yo Won dien thoi trang mua Dong sanh dieu - Anh 2

Lee Yo Won dien thoi trang mua Dong sanh dieu - Anh 3

Lee Yo Won dien thoi trang mua Dong sanh dieu - Anh 4

Lee Yo Won dien thoi trang mua Dong sanh dieu - Anh 5

Lee Yo Won dien thoi trang mua Dong sanh dieu - Anh 6

Lee Yo Won dien thoi trang mua Dong sanh dieu - Anh 7

Lee Yo Won dien thoi trang mua Dong sanh dieu - Anh 8

Lee Yo Won dien thoi trang mua Dong sanh dieu - Anh 9