Ngày 18/2, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010.

Tham dự buổi Lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, một số đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng nhiều nhà khoa học xuất sắc đại diện cho các nhà khoa học trong cả nước, các nhà khoa học Quốc tế, các nhà doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cho biết, 32 công trình, cụm công trình được trao giải đã được xem xét, đánh giá, khẳng định một cách nghiêm túc, khách quan qua 3 cấp Hội đồng xét duyệt: cấp cơ sở; cấp Bộ ngành, tỉnh thành phố và tương đương; cấp Nhà nước.

Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh, Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước đánh giá rất cao những công trình khoa học được tôn vinh lần này. Đây là những công trình có giá trị khoa học và tư tưởng rất cao, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài về lý luận và thực tiễn, sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ lần này được trao cho 176 nhà khoa học là tác giả của 32 công trình, cụm công trình, thuộc 5 lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, y dược, nông nghiệp, kỹ thuật. Theo đó có 12 công trình, cụm công trình đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, 20 công trình, cụm công trình đoạt Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, như: “Một số lý luận về xây dựng Đảng đối với một đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội;” “Động vật chí Việt Nam và thực vật chí Việt Nam, Sách đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam;” “Nghiên cứu mô hình quân dân y kết hợp phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời kỳ đổi mới;” “Sự nghiệp văn học, báo chí Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý luận, thực tiễn văn hóa, văn nghệ Việt Nam”… Đợt xét giải thưởng lần này cũng tôn vinh các nhà khoa học nước ngoài đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và cống hiến cho sự nghiệp khoa học công nghệ của Việt Nam .

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chúc mừng các nhà khoa học, tập thể khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ có công trình được tặng thưởng. Đánh giá cao giá trị các công trình, cụm công trình được nhận giải thưởng lần này, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận sâu sắc những đóng góp thầm lặng của các nhà khoa học đối với đất nước. Đây là kết quả của sự dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài năng của các nhà khoa học, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ông nhấn mạnh.

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước và Hồ Chủ tịch luôn đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức, đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong giai đoạn Đổi mới hiện nay, khoa học và công nghệ càng được xem là quốc sách hàng đầu, được tạo điều kiện phát triển từng bước.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tích cực nghiên cứu, liên tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ, tiềm lực khoa học và công nghệ không ngừng được đầu tư nâng cao cả về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực.

Phát biểu bế mạc buổi Lễ, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cùng toàn thể các vị khách quý, các nhà khoa học đại diện cho cộng đồng các nhà khoa học công nghệ Việt Nam tham dự buổi Lễ. Đây là nguồn cổ vũ lớn lao đối với các nhà khoa học và các nhà quản lý khoa học công nghệ trên con đường tiếp tục phát triển sự nghiệp khoa học và công nghệ của đất nước.

QG