Trong lễ thượng cờ diễn ra vào 18 giờ 10 phút tối qua, quốc kỳ Việt Nam đã chính thức tung bay tại quảng trường trung tâm cùng với các nước Đông Nam Á khác.