Nữ diễn viên gây xúc động với hình ảnh bà mẹ trong chiến tranh chấp nhận hy sinh vì nghĩa lớn.

Bích Hằng