(CAO) Vừa qua, báo điện tử CATP (CAO), có nhận được Email của bạn đọc hỏi về việc: theo Chỉ thị 24 ngày 1-11-2007 của Thủ tướng Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh phải bãi bỏ ngay những khoản phí, lệ phí nằm ngoài quy định...