Theo Dự thảo Thông tư đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, từ 2017, mức lệ phí đăng ký, cấp biển đối với ô tô con dưới 10 chỗ cao nhất có thể lên đến 20 triệu đồng.

Le phi dang ky, cap bien o to, xe may moi duoc thuc hien tu 1/2017 - Anh 1

Bộ Tài chính đang lấy góp ý váo Dự thảo thông tư mới quy định về mức lệ phí đăng ký, cấp biển số. Ảnh minh họa: Internet

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.

Theo chi tiết dự thảo, mức lệ phí cao nhất dành cho các loại ô tô con dưới 10 chỗ không hoạt động kinh doanh vận tải ở khu vực I với mức phí cao nhất là 20 triệu đồng.

Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được chia thành các mức khác nhau cho 3 khu vực: Khu vực I gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; khu vực II gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã; khu vực III gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên.

Biểu thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được đề xuất thực trong Dự thảo Thông tư mới của Bộ Tài chính:

Le phi dang ky, cap bien o to, xe may moi duoc thuc hien tu 1/2017 - Anh 2

Dự thảo cũng quy định rõ trường hợp cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số xe ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và xe máy chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao (không phân biệt có đổi hay không đổi chủ tài sản), tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mớ.

Đối với ô tô, xe máy của cá nhân đã được cấp giấy đăng ký và biển số tại khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp, chuyển về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao vì lý do di chuyển công tác hoặc di chuyển hộ khẩu, mà khi đăng ký không thay đổi chủ tài sản và có đầy đủ thủ tục theo quy định của cơ quan công an thì áp dụng mức thu cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số.

PV