Cuốn sách của TS Nguyễn Duy Chính, đề cập đến sự suy tàn, sụp đổ của Lê triều cuối thế kỷ XVIII, gồm 3 phần: Lê Duy Kỳ (1766-1793): Đáng thương hay đáng trách; Liệt phi Nguyễn Thị Kim (1765-1804): Người đàn bà bất hạnh; Lê Quýnh (1750-1805): Tôi trung thời Lê Mạt.

Le mat su ky - Anh 1

Ngoài ra còn có Phụ lục giới thiệu Sắc dụ vua Tự Đức, Di văn, hình ảnh…

Theo tác giả, khi đề cập đến việc sụp đổ của Lê triều cuối thế kỷ XVIII hầu hết các sử gia đều cho rằng việc vua Lê cầu viện Trung Hoa đem quân sang Đại Việt là nguyên nhân chính yếu. Việc nhờ vả ngoại bang lấy lại nước cho mình đã truất đi cái thiên mệnh đế vương.

Thế nhưng sự việc không phải chỉ có thế mà còn ẩn giấu những lý do sâu xa hơn (…)

Với cuốn sách dày hơn 400 trang này, tác giả cho rằng, “chỉ nhìn lại đời sống và sinh hoạt của những người lưu lạc ra bên ngoài, nay đã vô can với biến chuyển, đổi thay ở trong nước. Họ sống như thế nào? Nỗ lực của họ đi về đâu?...”.

Sách do Công ty TNHH Sách Dân Trí liên kết cùng NXB Khoa học Xã hội phát hành, nằm trong tủ sách Biên khảo - Sử liệu.

Thư Thư