Lễ khánh thành đình Kim Ngân và Ngày hội Nghề kim hoàn năm 2011 sẽ được tổ chức vào ngày 26-3. Đình Kim Ngân (số 42 phố Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) do người dân Châu Khê tụ cư tại phố Hàng Bạc khởi dựng từ thời Hậu Lê, đến thời Gia Long được mở rộng. Đình Kim Ngân có diện tích 575m2. Sau ngày giải phóng Thủ đô (năm 1954), nhiều gia đình đã đến sống nhờ cửa đình... Trải qua thời gian, đình bị hư hỏng nặng. Năm 2009, TP. Hà Nội có chủ trương di chuyển 25 hộ dân với 83 nhân khẩu đang sinh sống ngay tại đình đến nơi ở mới. Năm 2010, dự án trùng tu, tôn tạo đình Kim Ngân với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia Pháp được triển khai.

HẢI NAM