Hơn 1.580 người cải trang giống các siêu nhân trên màn bạc như thủy thủ Popeye, người Dơi, người Nhện, người khổng lồ xanh... tụ hội tại Los Angeles, Mỹ ngày 2/10. Ảnh trên AFP.