Ngày 15-2, UBND quận 5 (TPHCM) cho biết hoạt động chào mừng Tết Nguyên tiêu Mậu Tý 2008 sẽ kéo dài từ 12 tháng giêng Âm lịch cho đến hết rằm tháng giêng