Trong ba ngày 31, 1 và 2-2 (tức mồng 6, 7, 8 Tết) chùa Hương Tích đã đón gần 15.000 lượt khách đến hành hương, dâng lễ mỗi ngày. Phần lớn khách thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Bình... Và ước tính trong ngày diễn ra lễ hội chính (18-2 Âm lịch) sẽ tăng lên 22.000 lượt khách.