(HNM) - Năm nào cũng vậy, tình trạng bắt chẹt du khách, cò mồi, thu phí đò quá quy định, chen lấn, xô đẩy, mất vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP, quá tải ở Bến Đục… vẫn xảy ra