Tôi chưa bao giờ giấu ai về việc có một người cha từng đi tù vì phạm pháp. Thậm chí, tôi có quyền ...