Ngày 26.11, BTV LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định 306-QĐ/TU Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ký cam kết trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu thuộc diện LĐLĐ tỉnh quản lý.

LDLD tinh Quang Ngai: To chuc ky cam ket xu ly trach nhiem cua nguoi dung dau - Anh 1

Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đức Phổ ký cam kết trách nhiệm

Theo đó, trên tỉnh thần Quyết định của Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh đã cụ thể hóa và ban hành quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện trách nhiệm vụ được giao. Quy định gồm 4 chương, 14 điều quy định chi tiết về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, căn cứ xác định trách nhiệm, xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật và chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh quản lý.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi Trần Văn Thanh, thông qua quy định này nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐ các cấp, qua đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ, hướng về cơ sở, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức CĐ trong hệ thống chính trị và CNVCLĐ.

Quang Tuyến (LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi)