Trải qua 65 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, LĐLĐ tỉnh Lào Cai dưới sự lãnh đạo của Tổng LĐLĐVN, BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai và sự quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự đóng góp tích cực của CNVCLĐ, tổ chức CĐ Lào Cai không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

LDLD tinh Lao Cai: 65 nam xay dung, doi moi va phat trien - Anh 1

LĐLĐ tỉnh Lào Cai tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Góp phần quan trọng vào sự phát triển chung

Sau ngày Lào Cai được giải phóng (1.11.1950), tình hình KTXH của tỉnh dần dần được khôi phục và ổn định, một số cơ quan được thành lập. Ngày 15.11.1951, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Liên hiệp CĐ khu Việt Bắc, Đại hội lần thứ nhất CĐ tỉnh Lào Cai được tổ chức. Từ khi thành lập đến nay, CĐ Lào Cai đã trải qua XV kỳ Đại hội, cùng với sự lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức CĐVN, đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức CĐ tỉnh Lào Cai ngày càng đư­ợc củng cố và phát triển qua các thời kỳ cách mạng. Chỉ tính từ khi mới thành lập với 235 đoàn viên, đến nay đã lên tới 45.989 đoàn viên CĐ trong gần 80 nghìn CNVCLĐ trong toàn tỉnh. Trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước và 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai (1991) trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ VN, các cấp CĐ trong tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thường xuyên đổi mới và đa dạng hóa phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ đề ra.

Có thể nói, từ khi thành lập đến nay, với sức mạnh của sự đoàn kết thống nhất của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cùng sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ, CNVCLĐ trong toàn tỉnh đã tích cực thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”. Các chỉ tiêu phong trào thi đua đều v­ượt kế hoạch đề ra chính nhờ vào sự hoạt động năng động, sáng tạo, kiên trì, bền bỉ của đội ngũ CNVCLĐ. Tổ chức CĐ đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội CĐ qua các nhiệm kỳ đã đề ra, góp phần quan trọng trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lào Cai.

Lấy CNVCLĐ là trọng tâm hoạt động

Qua các thời kỳ, CĐ Lào Cai luôn thực hiện tốt chức năng của mình là chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, các cấp CĐ đã chủ động đi sâu nghiên cứu nắm bắt kịp thời, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên CĐ và NLĐ; tập hợp trí tuệ của CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung về Hiến pháp, pháp luật lao động, về các chế độ chính sách; tổ chức kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, các chế độ chính sách liên quan đến CNVCLĐ.

Các cấp CĐ trong tỉnh phối hợp với chuyên môn đồng cấp luôn quan tâm, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần xây dựng Lào Cai phát triển. Những kết quả nổi bật từ năm 2010 đến nay: Đội ngũ CNVCLĐ toàn tỉnh đã tham gia đóng góp xây dựng các loại quỹ nhân đạo, từ thiện được hàng chục tỉ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa được trên 120 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền gần 4 tỉ đồng, duy trì hoạt động của 11 dự án từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 1,1 tỉ đồng đã giúp cho hàng trăm lao động có việc làm mới. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ, nhất là cán bộ chủ chốt CĐ các cấp, đã tổ chức 289 lớp tập huấn cho 22.888 lượt cán bộ CĐ với tổng kinh phí trên 5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh có nhiều biện pháp chỉ đạo hư­ớng dẫn các cấp CĐ trong tỉnh tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu n­ước, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”. Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 60 công trình gắn biển trong các dịp lễ lớn, sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đã có 6.798 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng mang lại giá trị làm lợi trên 85 tỉ đồng; 111 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo...

Tiếp tục phát triển

Công tác phát triển đoàn viên là nhiệm vụ số một của tổ chức CĐ, vì vậy BCH đã xây dựng Chương trình về phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2013 - 2018; kết quả đã thành lập mới được 167 CĐCS và kết nạp mới được 12.307 đoàn viên CĐ. Trong những năm qua, đã có hơn 8.000 đoàn viên CĐ được kết nạp vào Đảng.

Với những thành tựu đã đạt được, CĐ Lào Cai đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; được Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh tặng nhiều Cờ Thi đua và Bằng khen.

Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức CĐ trong tỉnh Lào Cai sẽ quyết tâm thi đua lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, để đến năm 2020 Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc (là tỉnh khá của vùng miền núi phía Bắc) như NQĐH XV Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Nguyễn Hữu Long - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai