Tiếp tục xem xét hỗ trợ bồn chứa nước cho CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn (sau đợt I), LĐLĐ tỉnh Bến Tre vừa yêu cầu các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh khảo sát, lập danh sách đoàn viên (ĐV) hoàn cảnh khó khăn đã đề nghị hỗ trợ “Mái ấm CĐ” nhưng không đủ điều kiện trao “Mái ấm CĐ” trong những năm qua, nay không có điều kiện mua dụng cụ trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ sinh hoạt (hoàn thành việc đề nghị trước ngày 15.10).

LDLD tinh Ben Tre: Tiep tuc ho tro bon chua nuoc cho CNVCLD - Anh 1

Theo đó, mỗi huyện, ngành chọn 5 ĐV; CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh đề nghị trên cơ sở khảo sát thực tế; mỗi nghiệp đoàn nghề cá chọn đề nghị 2 ĐV (tính cả số đã cấp đợt I nếu có); Ban Chính sách - pháp luật (LĐLĐ tỉnh), CĐ các KCN, LĐLĐ huyện Châu Thành cùng phối hợp điều tra số phòng trọ của CNLĐ trên địa bàn để LĐLĐ tỉnh xem xét hỗ trợ.

L.N.G