Ngày 26.8, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCHT.Ư Đảng (khóa XI) và một số kết luận của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHT.Ư Đảng khóa X.

Tham dự hội nghị có trên 100 đại biểu là các đồng chí ủy viên BCH, ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh; CBCĐ chuyên trách, chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và cán bộ, nhân viên Trung tâm Dạy nghề CĐ tỉnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - đã yêu cầu các cấp CĐ căn cứ vào kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy cùng cấp và CĐ cấp trên để triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả ở cấp mình.