Để đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền hoạt động CĐ, phong trào CNVCLĐ tỉnh; phản ánh mô hình mới, cách làm hay từ cơ sở… trên Cổng thông tin điện tử (CTTĐT) CĐVN và CTTĐT LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ tỉnh An Giang vừa đề nghị các cấp CĐ tổ chức vận động cán bộ CĐ, đoàn viên (ĐV) và NLĐ thường xuyên khai thác, sử dụng 2 CTTĐT này.

LDLD tinh An Giang: Chi dao khai thac, su dung 2 cong thong tin dien tu cong doan - Anh 1

Ngoài ra, LĐLĐ cấp huyện, CĐ ngành, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh có từ 100 ĐV trở lên cử ít nhất 1 cộng tác viên cộng tác tin, bài; cộng tác ít nhất 1 tin, bài, ảnh/tuần (đối với LĐLĐ cấp huyện, CĐ ngành) và ít nhất 1 tin, bài, ảnh/tháng (đối với CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh có từ 100 ĐV trở lên) để đăng tải trên CTTĐT LĐLĐ tỉnh (nội dung có tính phát hiện, liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm của CNVCLĐ và hoạt động CĐ).

L.N.G