Trong 3 năm qua, các cấp công đoàn (CĐ) toàn tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật tại 287 doanh nghiệp ( DN). Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, kiến nghị DN khắc phục những thiếu sót, vi phạm về các chế độ, chính sách; đề nghị các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm đồng thời cùng với Viện Công nhân và CĐ tổ chức khảo sát mức sống tối thiểu của người lao động tại các DN.

LDLD Quang Nam thuc hien tot Bo luat Lao dong - Anh 1

Một khóa học an toàn lao động được LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức.

Tích cực bảo vệ quyền lợi chính đáng

Đến nay, các cấp CĐ Quảng Nam đã thành lập 26 tổ tư vấn pháp luật, tư vấn cho công nhân lao động về chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động (NLĐ) như bảo hiểm xã hội, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi... Trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ lãn công, ngừng việc tập thể, CĐ các cấp phối hợp với các ngành chức năng tham gia giải quyết kịp thời góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCC), hội nghị NLĐ được các cấp CĐ thường xuyên quan tâm phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả. Hằng năm, có trên 98% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị CBCC, có 65% số DN có tổ chức CĐ tổ chức hội nghị NLĐ. Thông qua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các DN tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với nhiều nội dung có lợi cho người lao động. Các đơn vị đã triển khai xây dựng các quy chế dân chủ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại 5 DN; triển khai việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội đối với các cấp CĐ, tổ chức giám sát tại 5 đơn vị.

Phát triển nhanh cả lượng và chất

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy (ATVSLĐ - PCCN) hằng năm; chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... hơn 1 .000 CĐ cơ sở với trên 10.000 CNVCLĐ hưởng ứng tham gia tổ chức các hoạt động như treo băng rôn cổ động, phát hành bản tin, tờ rơi tuyên truyền; tổ chức nhiều đợt ra quân thu gom hàng chục tấn rác, khơi thông nhiều tuyến kênh mương. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ban Quản lý dự án Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ và Phân viện Bảo hộ Lao động miền Trung tại Đà Nẵng tổ chức 3 lớp tập huấn công tác ATVSLĐ các làng nghề thủ công mỹ nghệ và cán bộ phụ trách kỹ thuật thuộc các DN trên địa bàn tỉnh. Trong 3 năm qua, các cấp CĐ đã phát triển được hơn 32,5 ngàn đoàn viên, nâng tổng số toàn tỉnh hơn 107 ngàn đoàn viên. Tỉ lệ CĐ cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và DN nhà nước bình quân hằng năm đạt 89,23%; CĐCS khu vực ngoài nhà nước đạt bình quân 66,8%.

Tuy nhiên, một số DN chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật lao động nên chưa chấp hành đầy đủ những quy định của pháp luật lao động về tiền lương, đời sống và lợi ích khác của NLĐ… Ngoài ra, công tác kiểm tra, xử lý những vi phạm về pháp luật lao động của các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chưa thường xuyên. Điều kiện làm việc và hoạt động của CĐCS, nhất là ở các DN khu vực ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn do chủ sử dụng LĐ chưa tạo điều kiện thuận lợi về nơi làm việc, thời gian, kinh phí để CĐCS hoạt động. Tỉ lệ thành lập CĐCS ở khu vực ngoài nhà nước đạt thấp, do đó không có tổ chức đại diện cho NLĐ để thương lượng, ký kết TƯLĐTT, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ bị xâm phạm... Đời sống văn hóa, tinh thần của người lao động, đặc biệt là người lao động làm việc trong các khu công nghiệp còn nghèo nàn; cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa của người lao động thiếu.

LĐLĐ tỉnh đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc phát triển tổ chức Đảng tại các DN dân doanh; UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo cụ thể để DN thực hiện nghiêm túc việc chuyển 2% kinh phí CĐ theo luật định. Hơn hết các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi cố tình vi phạm luật theo quy định.

Đặng Văn Chương (Chủ tịch LĐLĐ Quảng Nam)