Với những nỗ lực vượt bậc, cùng cách làm hiệu quả, 9 tháng đầu năm LĐLĐ Thanh Xuân đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đặc biệt hoàn thành sớm chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS).

LDLD quan Thanh Xuan: Hoan thanh som chi tieu phat trien doan vien - Anh 1

LĐLĐ quận Thanh Xuân tổ chức biểu dương CNVCLĐ

Bên cạnh các công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; trong năm 2016, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã thực hiện nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, cũng như các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập quận Thanh Xuân thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực.

Song song với những hoạt động trên, vấn đề phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được LĐLĐ quận coi là nhiệm vụ trọng tâm. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm LĐLĐ quận đã tích cực tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.

Với những nỗ lực hoạt động, 9 tháng đầu năm 2016, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã phát triển được 30/20 CĐCS (đạt 150% kế hoạch), sớm hoàn thành chỉ tiêu do Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố đề ra.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận cũng đã thành lập 03 đơn vị theo Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tiếp tục khảo sát các lớp mầm non tư thục tại một số phường trên địa bàn quận để tuyên truyền thành lập nghiệp đoàn giáo viên mầm non ngoài công lập…

Đạt Đỗ